НОМІНАЦІЯ

Гендерно-орієнтовані соціальні послуги

15. Надання соціальних послуг жінкам постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі на базі корекційної кімнати

БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КРИЛА ПІДТРИМКИ"
Основною метою БО "БФ "Крила підтримки" є організація та здійснення комплексної допомоги жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно-зумовленого насильства.

Організація здіснює благодійну діяльність у сфері запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, надає психологічну, юридичну, матеріальну та економічну допомогу особам, що потрапили в складні життєві обставини, незахищеним категоріям населення, у тому числі потерпілим жінкам від гендерно-зумовленого насильства, багатодітним матерям, жінкам з інвалідністю та іхнім дітям, матерям-одиначкам, одиноким-пристарілим та іншим.

Організація надає соціальні послуги на базі корекційної кімнати, де з жінками проводяться систематичні тренінги, майстер-класи, семінари, вебінари. В корекційній кімнаті надаються індивідуальні та групові соціальні послуги. Фахівцями-волонтерами здійснюється консультативна, корекційна та реабілітаційна робота.

З метою покраження якості надання соціальних послуг жінкам, постраждалим від гендерно-зумовленого насильства з дітьми на базі корекційної кімнати є величезна необхідність в наповненні матеріально-технічною базою та корекційними матеріалами. БО "БФ "Крила підтримки" складається із 5-ти співзасновниць, до команди яких входять 3 психологині, 1 юристка і 1 економістка.

Для діяльності організації виділено муніципальне приміщення (кімнату), проте воно потребує якісного наповнення відповідними для проведення корекційної роботи меблями, мультимедійною технікою, обладнанням та корекційними матеріалами.

Отримавши якісні соціальні послуги на базі корекційної кімнати жінки, постраждалі від гендерно-зумовленого насильства будуть мати змогу пройти повний курс реабілітації та соціалізації, пройти корекційну програму для постраждалих, отримати комплекс групових та індивідуальних соціальних послуг.